Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh

Giới thiệu sự kiện

Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh. 

08 : 00 AM Thứ tư 11/03/2020Xúc tiến thương mại, kết nối đầu ra với các doanh nghiệp nước ngoài 

Thông tin sự kiện

Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh

Thời gian: 08 : 00 AM Thứ tư 11/03/2020
Địa điểm: