Triển lãm quốc gia 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Giới thiệu sự kiện

Triển lãm quốc gia 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

08 : 00 AM Thứ hai 26/11/2018

Trung tâm Hội nghị Quốc gia


Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26-27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Hội nghị do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì, với sự tham gia đồng tổ chức của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân Việt Nam và các bộ, ban, ngành liên quan.

Theo Ban tổ chức, sự kiện diễn ra trong 2 ngày sẽ bao gồm các hoạt động chính: Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước tổng kết Nghị quyết TW7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 3 hội thảo quốc tế chuyên đề và triển lãm thành tựu về 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, Chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc “tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” sẽ diễn ra với những nội dung chính là: Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những tham luận về thành tựu, thực trạng đến từ đại biểu cấp cao của các tỉnh có nền nông nghiệp tiêu biểu…

Chuỗi các hội thảo quốc tế chuyên đề trong khuôn khổ sự kiện bao gồm: Tiếp tục đổi mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng; Thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và Hội thảo Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Bộ KH&CN sẽ đồng chủ trì tổ chức hội thảo chuyên đề 2: Thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đặc biệt, triển lãm thành tựu 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn, sẽ khai mạc ngày 27/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với quy mô hơn 100 gian hàng có nội dung hướng đến mô hình phát triển, sản phẩm tiêu biểu, công nghệ khoa học và các dịch vụ tín dụng. Triển lãm được chia làm 3 khu vực: Khu vực 1 bao gồm các gian hàng về thành tựu và mô hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn văn minh, hiện đại của các bộ ngành, hội trung ương và các địa phương tiêu biểu.

Khu vực 2 giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp chất lượng của cả nước sẽ được trưng bày trong gian hàng của các doanh nghiệp tiêu biểu dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Khu vực 3 sẽ là nơi kết nối những công nghệ và dịch vụ phát triển nông nghiệp bao gồm các ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vĩ mô tiêu biểu; các doanh nghiệp công nghiệp, doanh nghiệp KH&CN nghệ phục vụ nông nghiệp; trường đại học tiêu biểu; một số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-up) trong nông nghiệp.

Thông tin sự kiện

Triển lãm quốc gia 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thời gian: 08 : 00 AM Thứ hai 26/11/2018
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia